Közérdekű információk

ÚJPESTI VAGYONŐR KFT. KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Újpesti Vagyonőr Kft. Közérdekű Információk

2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete alapján:

I/1.

Hivatalos név: Újpesti Vagyonőr Kft

székhely: 1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68,

cégjegyzékszám: 01-09-766821

telefonszám: 06-1-369-1250

honlap: www.uvzrt.hu

I/2. SZMSZ Újpesti Vagyonor Kft.

I/3. Vezetők neve, beosztása, elérhetősége (telefonszám)

I/4. Nem érintett

I/5. Nem érintett

I/6. Nem érintett

I/7. Nem érintett

I/8. Nem érintett

I/9. Nem érintett

I/10. Nem érintett

I/11.

BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság (1042 Budapest, Árpád út 87.)

BRFK Igazgatásrendészeti Főosztály Rendészeti és Fegyverengedélyügyi Osztály (1139 Budapest, Teve utca 4-6.)

A 2012. évi CXX. törvény (Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló) alapján a vagyonőri intézkedéssel szemben panasznak van helye, melyet a munkáltató a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint a törvény előírása alapján köteles kivizsgálni. Amennyiben az érintett a személy- és vagyonőr kényszerítőeszköz használatával kapcsolatos panaszt terjeszt elő, úgy a törvény értelmében ennek elbírálása a Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara hatásköre (Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Budapesti Szervezete: 1132 Budapest, Kádár út 13., email: budapest@szakmaikamara.hu)

II/1.

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

II/2. Nem érintett

II/3. Nem érintett

II/4.

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

II.5. Nem érintett

II/6.

Rendszer megnevezése: Forrás ügyviteli rendszer (pénzügyi szoftvercsomag)

Adatbázismotor: MsSQL

Cél: pénzügyi nyilvántartások vezetése (számlák, főkönyv, leltár, bérleménybevétel-könyvelési adatok)

Rendszer megnevezése: Alarm Sys v1.40 szoftver.

II/7. Nem érintett

II/8. Nem érintett

II/9. Nem érintett

II/10. Nem érintett

II/11. Nem érintett

II/13. A közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló szabályzat

II/14.-II/15. Statisztikai adatszolgáltatások

III/1. Éves beszámolók

2019. évi éves beszámoló és könyvvizsgálói jelentés

2019. évi kiegészítő melléklet

2018. évi könyvvizsgálói jelentés

2018. évi kiegészítő melléklet

2017. évi könyvvizsgálói jelentés

2017. évi kiegészítő melléklet

2016. évi könyvvizsgálói jelentés

2016. évi kiegészítő melléklet

2015. évi könyvvizsgálói jelentés

2015. évi kiegészítő melléklet

2015. évi mérleg

2015. évi eredménykimutatás

2014. évi könyvvizsgálói jelentés

2014. évi kiegészítő melléklet

2014. évi mérleg

2014. évi eredménykimutatás

2013. évi könyvvizsgálói jelentés

2013. évi kiegészítő melléklet

2013. évi eredménykimutatás

2012. évi könyvvizsgálói jelentés

2012. évi kiegészítő melléklet

2012. évi eredménykimutatás

2011. évi könyvvizsgálói jelentés

2011. évi kiegészítő melléklet

2011. évi mérleg

2011. évi eredménykimutatás

III/2.

2020. I.negyedév

22.776 eFt az összes foglalkoztatott személyi juttatása, 0 Ft a vezető munkavállalók személyi juttatása,849 e Ft a választott tisztségviselők tiszteletdíja.

átl.állomány 18,4 fő

2020. II.negyedév

46.141 eFt az összes foglalkoztatott személyi juttatása,0 eFt a vezető munkavállalók személyi juttatása,1.698eft a választott tisztségviselők tiszteletdíja.

átl.állomány 18,1 fő

2020. III. negyedév

67.495 eFt az összes foglalkoztatott személyi juttatása,0 eFt a vezető munkavállalók személyi juttatása,2.547eft a választott tisztségviselők tiszteletdíja.

átl.állomány 17,95 fő

2020. IV. negyedév

94.692 eFt az összes foglalkoztatott személyi juttatása,8.280 eFt a vezető munkavállalók személyi juttatása,3.396eft a választott tisztségviselők tiszteletdíja.

átlagos statisztikai létszám17,71

III/4. Az 5.000.000 ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, szerződés értéke, időtartama, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adati és a minősített adatok. 5 millió feletti szerződések 2020.

2009. évi CXXII törvény alapján:

Vezető tisztségviselők neve, tisztsége, havi díjazása,

– vezető állású munkavállalók neve, munkaköre, díjazása, prémium

– átlagos statisztikai létszám

– elektronikus megfigyelőrendszerről szóló szabályzat