Személy- és vagyonvédelem

Az Újpesti Vagyonőr Kft. élőerős szolgáltatás keretében végzi az Újpesti Polgármesteri Hivatal és intézményei, megbízási szerződés alapján újpesti cégek, vállalkozások élőerős őrzését. E típusú szolgáltatásaink közé tartozik az élőerős őrzés és kísérés fegyveresen történő végrehajtása, pénzkísérés és ehhez kapcsolódó személyvédelem. Cégünk 24 órás ügyeleti szolgálattal rendelkezik, melynek egyik fő feladata a személy- és vagyonvédelem irányítása, felügyelete, koordinálása.